CALENDARIO DE COMPETICIÓN DE URIBE KOSTA

1.TOPAKETA / 1ª JORNADA
o MUNGIA
o Data / Fecha: 2015eko urtarrilaren 25ean. / 25 de enero del 2015.
o Tokia/ Lugar: J.A. Agirre Udel Kiroldegia. / Polideportivo Municipal J.A.
Agirre.
o Helbidea / Dirección: Sabino Arana 13.

· 2.TOPAKETA/ 2ª JORNADA
o TRAPAGA
o Data / Fecha: 2015eko martxoaren 1ean. / 1 de marzo del 2015.
o Tokia / Lugar: Udal Kiroldegia. / Polideportivo Municipal.
o Helbidea / Dirección: J.S Elcano, z/g. / J.S Elcano, s/n.

· 3.TOPAKETA / 3ª JORNADA
o GETXO
o Data / Fecha: 2015eko apirilaren 19an. / 19 de abril del 2015.
o Tokia / Lugar: Gobela Kiroldegia. / Polideportivo Gobela.
o Helbidea / Dirección: Luis López Oses.

DESCARGAR CALENDARIO